?

Log in

No account? Create an account
Լոգաղցիկներ ժամանակակից լոգարանում - Open Armenia [entries|archive|friends|userinfo]
Open Armenia

[ website | Open Armenia ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Լոգաղցիկներ ժամանակակից լոգարանում [Apr. 29th, 2016|12:32 am]
Open Armenia

open_armenia

[arm3a]
[Current Mood |energeticenergetic]

Ապակյա լոգաղցիկները գնալով, լայն տարածում են գտնում ժամանակակից տներում և բնակարաններում և վերանորոգում պլանավորելուց, շատերը ընտրում են հենց այդ տարբերակը: Այն ունի մի շարք առավելություններ: Առաջինը, դա, իհարկե, լոգարանի տարածքի զգալի տնտեսումն է: Լոգաղցիկը կարող է զբաղեցնել 90-100 սմ տարածք երկու կողմից և հանգիստ կտեղավորվի այնտեղ, որտեղ հնարավորություն չկա տեղադրել վաննա: logaxcikner ALP

լոգաղցիկներ

Լոգախցիկում շատ հարմար է ցնցուղ ընդունել: Իհարկե, կարելի է ցնցուղ ընդունել և վաննայի մեջ, բայց այդ դեպքում վաննայի մոտ վարագույր է կախվում, կամ այլ պաշտպանիչ բան: Լոգախցիկի մեջ օդը շատ արագ է տաքանում , ինչը ստեղծում է շատ կոմֆորտ միջավայր լոգանք ընդունելու համար:
LinkReply