?

Log in

No account? Create an account
Վերոնա հանգստյան տուն Ջերմուկում - Open Armenia [entries|archive|friends|userinfo]
Open Armenia

[ website | Open Armenia ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Վերոնա հանգստյան տուն Ջերմուկում [Mar. 3rd, 2015|06:32 pm]
Open Armenia

open_armenia

[arm3a]
jermuk

Վերոնա հանգստյան տունը գտնվում է հայտնի Ջերմուկ առողյառանային քաղաքի կենտրոնում, անմիջապես գեցեցիկ քաղաքային լճի մոտ: Մոտ են գտնվում նաև քաղաքային այգին և հանրաճանաչ հանքային ըմելասրահը:


Untitled

Ջերմուկ Վերոնա հյուրանոցում նախատեսված է ամեն ինչ կատարյալ հանգստի համար, հանգիստ մթնոլորտում, քաղաքի աղմուկից հեռու: Հյուրանոցը իր հաճախորդների համար նաև կազմակերպում է հետաքրքիր տուրեր և էքսկուրսիաներ ամբողջ Հայաստանով:

Վերոնա` հյուրանոց Ջերմուկում
LinkReply