?

Log in

No account? Create an account
Pazzini մազերի խնամք միջոցներ Հայաստանում - Open Armenia [entries|archive|friends|userinfo]
Open Armenia

[ website | Open Armenia ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Pazzini մազերի խնամք միջոցներ Հայաստանում [Sep. 12th, 2012|12:55 am]
Open Armenia

open_armenia

[arm3a]
Վնասված մազերի խնամքի ու վերականգնամն համար նախատեսված բազմաթիվ տեխնոլոգիաները և գործիքները ուսումնասիրելուց հետո, 2006 թվականին Կլաուդիա Պացցինին կավ այն եզրակացության, որ դրանք բոլորը չեն համապատասխանում ժամանակակից եվրոպացի կանանց պահանջներին և լիովին չեն ծառայում իրենց նշանակությանը:

pazzini
Այդ հանգամանքը դրթել է նրան ստեղծելու մազերի խնամքի բոլորովին նոր հայեցակարգ, նոր գործիքների և պարագաների ստեղծմանը, ինչը արմատականորեն բարելավեց ժամանակակից կանանց մազերի որակն ու առողջությունը:

Ի աջակցությամբ մի քանի խոշոր բիզնեսմենների, որոնք երկար ժամանակ գործել են այդ շուկայում և լավ ծանոթ էին նրան, Կլաուդիան հիմնադրել է Իտալիայում լաբորատորիաներ, որտեղ մշակվել են եզակի բանաձևեր, միջոցներ, որոնք լիովին համապատասխանել են եվրոպական չափանիշներին և արմատականորեն տարբերվել են իրենց որակներով այդ պահին առկա բոլոր մազերի խնամքի միջոցներից:

Իր գործընկերները` դիսթրիբյուտերները, ստիլիստները, գեղեցկության սրահները, ավելի քան 15 երկրներում գտնվող գրասենյակները, դարձրել են Pazzini ապրանքանիշը հայտնի մասնագիտական շրջանակներում ամբողջ աշխարհում:

Աշխարհի տարբեր երկրներում գործող, սրահների և ստուդիաների մի մեծ ցանց հաջողությամբ օգտագործում են Պացցինի ապրանքանիշի նորարական մազերի բուժման պարագաները: Այսօր մեծ պահանջարկ ունեն մազերի բուժման, ներկված, գունաթափված և վնասված մազերի վերականգնման միջոցներ, մազերի ուղղեցման միջոցներ:

Հայաստանում Պացցինի ապրանքանիշը ներկայացնում է Շապին Գարայ ընկերությունը, որը առաջարկում է մազերի խնամքի ծառայությունը Երևանի և Թիֆլիսի գեղեցկության սրահների ցանցում:
LinkReply