?

Log in

No account? Create an account
Որակյալ մանրահատակի և լամինատի ինտերնետ-խանութ Երևանում - Open Armenia [entries|archive|friends|userinfo]
Open Armenia

[ website | Open Armenia ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Որակյալ մանրահատակի և լամինատի ինտերնետ-խանութ Երևանում [Aug. 27th, 2012|01:37 pm]
Open Armenia

open_armenia

[arm3a]
Eliteparket.am ինտերնետ-խանութը ներկայացնում է հատակների որակյալ նյութերի լայն ընտրություն այդպիսի հայտնի ֆիրմաներից, ինչպիսիք են` COSWICK-ը, BERTHOLD-ը, PERGO-ն, KARELIA_UPOFLOOR-ը և այլն:

parket

Մանրահատակ, պարկետ, լամինատ, մանրահատակային տախտակ, խցանե հատակներ և այլն:
LinkReply