?

Log in

Նոր օնլայն գրախանութ Երևանում, GIR.am - Open Armenia [entries|archive|friends|userinfo]
Open Armenia

[ website | Open Armenia ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Նոր օնլայն գրախանութ Երևանում, GIR.am [Aug. 30th, 2016|03:06 pm]
Open Armenia

open_armenia

[arm3a]
[Current Location |Armenia]
[Current Mood |artistic]

GIR.am օնլայն գրախանութը առաջարկում է հայ և արտասահմանյան հեղինակների գրքերը: Դուք կարող եք օնլայն գնել ճանաչված դասական և դեռևս անհայտ ժամանակակից գրող/բանաստեղծների կողմից տպագրված ստեղծագործությունները:

onlayn graxanut

Հեղինակներին և հրատարակչություններին հնարավորություն է տրվում տեղադրել իրենց մասին ինֆորմացիա և ունենալ կայքում սեփական էջը:

Պատվերների առաքումը Երևան քաղաքի տարածքում կատարվում է անվճար:
LinkReply