?

Log in

Մազաթափության բուժում, Nattur’s Loss - Open Armenia [entries|archive|friends|userinfo]
Open Armenia

[ website | Open Armenia ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Մազաթափության բուժում, Nattur’s Loss [Mar. 8th, 2014|02:11 pm]
Open Armenia

open_armenia

[arm3a]
Մազաթափությունը, ինչպես նաև մազերի աճը, բնական գործընթացներ են և տեղի են ունենում բոլոր մարդկանց մոտ, առանց բացառության: Մեր օրգանիզմը փոխարինում է հին մեռած բջիջները նոր բջիջներով:

Կան նաև մազաթափության որոշակի նորմաներ. եթե կորստի չափը օրեկան 60-100 մազի շրջանակներում է, ապա անհանգստանալու պատճառ չկա, որովհետև ընկած մազի տեղը, կաճի նորը: Սակայն, եթե մազերի կորուստը շատ ավելի մեծ է, ապա պետք է մտածել բուժման և մազաթափության նվազեցման մասին:


մազաթափության բուժում

"Բյութի Արմենիա" ընկերությունը առաջարկում է Nattur’s Loss մազերի բուժիչ միջոցը, որը պատրաստված է բուսական բաղադրիչների հիման վրա և էֆեկտիվ պայքարում է գլխամաշկի տարբեր խնդիրների դեմ: Mazataputyan bujum "Բյութի Արմենիա" գեղեցկության սրահների ցանց:
LinkReply