?

Log in

Խոհանոցային կահույք - Open Armenia [entries|archive|friends|userinfo]
Open Armenia

[ website | Open Armenia ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Խոհանոցային կահույք [Jul. 25th, 2013|12:54 am]
Open Armenia

open_armenia

[arm3a]
Խոհանոցը տան ամենասիրված ու ամենակարևոր սենյակներից է, այս սենյակում մենք անցակցնում ենք մեր ժամանակի մեծ մասը, ճաշում ենք, սրճում, հավաքվում ու զրուցում ընտանիքի անդամների, ընկերների և հյուրերի հետ: Այստեղ համեղ կերակուրներ պատրաստելու և իրենց ընտանիքի անդամներին գոհացնելու համար` իրենց ժամանակի մեծ մասն են անցկացնում տնային տնտեսուհիները, ինչի համար էլ հատկապես կարևոր է խոհանոցային կահույքի բարձր որակն ու հարմարավետությունը:

kuxnya

Խոնանոցային ճիշտ և հարմարավետ կահույք ընտրելու համար հարկավոր է նախապես խորհրդակցել մասնագետների հետ և ընտրել Ձեր խոհանոցի համար նախատեսված տարածքին առավել հարմար կահավորման նախագիծ: Խոհանոցի տարածքն արդյունավետ օգտագործելիս սենյակում ազատ տարածք է մնում և կահույքն ավելի հարմար է դասավորվում: Խոհանոցային կահուքը պետք է պատրաստվի ամեն մի մանրուքի նկատմամբ հատուկ մոտեցմամբ, այն պետք է ներսից այնքան յուօրինակ և հարմարավետ լինի, ինչպես արտաքինից: Ավելի հարմարավետ և կատարյալ խոհանոց ունենալու համար հարկավոր է մեծ ուշադրություն դարձնել կահույքի ներքին դիզայնին` չմոռանալով նաև սենյակի արտաքին հարդարանքի մասին:

Decora kahuyq
LinkReply